ΑΡΧΙΚΗ SOLAR BASE LTD METAL DIMAL SOLAR BASE LTD ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP GR | EN
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NET METERING-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ / NET METERING-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ:ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
ask
bleft3

 

Αυτοπαραγωγή  με Net Metering : Συχνές ερωτήσεις

 

1.      Πως γίνεται

2.      Μπορώ να μηδενίσω το λογαριασμό του ρεύματος

3.      Έχω τιμολόγιο με χρονοχρέωση.Πως συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγω

4.      Τι κατανάλωση μπορώ να καλύψω

5.      Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης

6.      Που μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα αυτοπαραγωγήςμε Net Metering

7.      Τι ισχύει για εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους

8.      Μένω σε ιδιόκτητη εταιρία.Τι θα γίνει εάν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί

9.      Η επιχείρηση μου λειτουργεί σε ιδιόκτητο ακίνητο.Τι θα γίνει εάν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί

10.  Είμαι μισθωτής και το σύστημα είναι δικό μου.Τι θα γίνει εάν αποφασίσω να φύγω

11.  Τι ισχύει εάν έχω ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος των Στεγών

12.  Τι με συμφέρει περισσότερο, η πώληση με Feed-in-Tarriff(π.χ Ειδικό Πρόγραμμα Στεγών)ή η αυτοπαραγωγή με Net Metering

13.  Υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί η αυτοπαραγωγή με

Net Metering

14.  Η κατανάλωση μου είναι πολύ μικρή.Έχει νόημα να βάλω σύστημα αυτοπαραγωγής με Net Metering

 

 

                       Θεσμικό πλαίσιο Αυτοπαραγωγής

 

Κείμενο της Υπουργικής Απόφασης

 

Νομοθετική ρύθμιση για το ΕΤΜΕΑΡ αυτοπαραγωγών (Ν.4315/2014-Άρθρο 53)

                                                                                                                                        

Νομοθετικές ρυθμίσεις αυτοπαραγωγών (Ν.4254/2014 –Αρ.1 ,Παρ.ΙΓ, Υποπαρ.ΙΓ.8.Παρ 14)

 

Νομοθετική θέσπιση ενεργειακού συμψιφισμού –Net Metering (N.4203/2013- Άρθρο  6,Παρ.2).

 

 

 

1.Πως γίνεται

Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρησή σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.
Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες.Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Η παραγωγή συμψιφίζεται με την κατανάλωση κατά την διάρκεια του έτους.
Αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση ,η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο.Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση ,πληρώνετε μόνο την διαφορά.
Η διαδικασία αυτή λέγεται Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό ή αλλοιώς Αυτοπαραγωγή με Net Metering ,είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στην Αμερική και εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη.

 

2.Μπορώ να μηδενίσω το λογαριασμό ρεύματος

Ο λογαριασμός έχει πολλές και διαφορετικές χρεώσεις.Μπορείτε να μηδενίσετε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ που είναι και οι μεγαλύτερες.
Οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ,ΥΚΩ,χρεώσεις δικτύου , κοκ.) δεν μπορούν να μηδενισθούν αλλά μπορούν να μειωθούν σημαντικά,ανάλογα με το σύστημα που θα βάλετε και τις ώρες που καταναλώνετε την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

 

3.Έχω τιμολόγιο με χρονοχρέωση.Πως συμψιφίζεται η ενέργεια που παράγω

Ο συμψηφισμός γίνεται έτσι ώστε να προκύπτουν οι χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις για τον ιδιοκτήτη του συστήματος.Άρα πρώτα συμψηφίζεται η ενέργεια ημέρας που χρεώνεται ακριβότερα και στη συνέχεια η ενέργεια της νύχτας που χρεώνεται με χαμηλότερη χρέωση.
Το ίδιο ισχύει και για τους καταναλωτές μέσης τάσης με τιμολόγιο χρονοχρέωσης με περισσότερες από δύο ζώνες.

 

4.Τι κατανάλωση μπορώ να καλύψω

Εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος που θα βάλετε.
Στην Ηπειρωτική χώρα ,τα Διασυνδεδεμένα Νησιά και την  Κρήτη ισχύει το όριο των 20 Kw ,ενώ στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά το όριο είναι 10 Kw.Για τα φωτοβολταϊκά ,τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 30.000 και 15.000 kWh ετησίως.Στην πράξη η τελική παραγωγή μπορεί να διαφέρει και εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης.

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων συστημάτων Net Metεring με την προϋπόθεση  η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος  της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Και σε αυτήν την περίπτωση όμως υπάρχουν ανώτατα όρια.Στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά 20 Kw , ανεξάρτητα αν η παροχή κατανάλωσης συνδέεται στη χαμηλή ή στη μέση τάση.Για τα φωτοβολαταϊκά ,τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 750.000 ,75.000 και 30.000 kWh ετησίως.
Προφανώς επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής με Net Metering ακόμα και αν το μεγαλύτερο σύστημα που μπορεί να εγκατασταθεί (λόγω ορίου ή λόγω χώρου)δεν καλύπτει πλήρως την ετήσια κατανάλωσή σας.
Απλά θα καλύπτετε ένα μέρος από την συνολική κατανάλωση.

-Σημείωση: Τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά είναι:

 

5.Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης

Όλοι.Ακόμα και οι μισθωτές.Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή την νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

 

6.Που μπορούν να εγκατασταθούν τα σθστήματα αυτοπαραγωγής με Net Metering

 Στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (ιδιοκτησία ή συνδιοκτησία ) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που θα τροφοδοτούν.Μπορούν να εγκατασταθούν επί του κτιρίου,απί του εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

 

7.Τι ισχύει για εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους

Μπορούν να εγκατασταθούν τόσα συστήματα ,όσα και οι παροχές που υπάρχουν στο κτίτριο.Σε ότι αφορά το καταμερισμό του διαθέσιμου χώρου και την δυνατότητα εγκατάστασης ,ισχύει ότι αναφέρεται στον
κανονισμό του κτιρίου.Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειψηφία.Αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ,τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση όλων των ιδιοκτητών ,ώστε να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης στους ενδιαφερόμενους.
Στο εξωτερικό ,συνήθως συντάσσεται πρώτα μελέτη από μηχανικό που καθορίζει τις δυνατότητες εγκατάστασης και τις απαιτήσεις του κτιρίου και στη συνέχεια το σύστημα που προκύπτει επιμερίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ανάλογα με την συμμετοχή του καθενός στις κοινόχρηστες δαπάνες.Όσοι δεν ενδιαφέρονται ,παραχωρούν το δικαίωμα σε κάποιον άλλον συνιδιοκτήτη που μπορεί να θέλει να εγκαταστήσει μεγαλύτερο σύστημα από αυτό που δικαιούται.

 

8.Μένω σε ιδιόκτητη κατοικία.Τι θα γίνει αν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί

Το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί σε όφελος του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου μισθωτή.
Η αυτοπαραγωγή με Net Metering μειώνει σημαντικά το κόστος χρήσης μιας κατοικίας ,ειδικά εάν συνδυασθεί και με την χρήση αντλίας θερμότητας για την θέρμανση.Για αυτό και η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος ,αυξάνει σημαντικά τόσο την αξία όσο και την πιθανότητα πώλησης ή μίσθωσης μιας κατοικίας.

 

9.Η επιχείρηση μου λειτουργεί σε ιδιόκτητο ακίνητο.Τι θα γίνει εάν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί?

Ισχύει ότι και για τις κατοικίες.Το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί σε όφελος του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου μισθωτή.


10.Είμαι μισθωτής(ιδιώτης ή επιχείρηση)και το σύστημα είναι δικό μου.Τι θα γίνει εάν αποφασίσω να φύγω?

Υπάρχουν δύο δυνατότητες : (α)Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να παραμείνει το σύστημα στο ακίνητο μπορείτε να έρθετε σε κάποια οικονομική συμφωνιά ,μαζί του.(β)Αν όχι,μπορείτε να το πάρετε μαζί σας και να το εγκαταστήσετε στο νέο ακίνητο.Μόνο που στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης και υπογραφής Σύμβασης Συμψηφισμού με τη ΔΕΗ.Ακόμα και στην δεύτερη περίπτωση όμως θα πρέπει σίγουρα να λάβετε κάποιου είδους αποζημίωση,γιατί ακόμα και αφού πάρετε το σύστημα ,η σύνδεση και η σύμβαση συμψηφισμού παραμένουν σε όφελος του ιδιοκτήτη και των επόμενων μισθωτών.

 

11.Τι γίνεται εάν έχω εγκαταστήσει ήδη φωτοβολαταϊκά στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος Στεγών

Τα συστήματα αυτοπαραγωγής με Net Metering μπορούν να συνυπάρχουν με φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος.Πρέπει όμως να συνδέονται σε διαφορετικό μετητή.Εναλλακτικά, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να αλλάξει και να μετατραπεί σε σύστημα αυτοπαραγωγής με Net Metering.

 

12.Τι με συμφέρει περισσότερο η πώληση με Feed in Tariff (π.χ Ειδικό Πρόγραμμα των Στεγών)ή η αυτοπαραγωγή με Net Metering

Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δυο.Τα Feed-In-Tariffs έχουν επενδυτικό χαρακτήρα,ενώ η αυτοπαραγωγή έχει χαρακτήρα εξοικονόμησης.Στην πρώτη περίπτωση το οικονομικό όφελος μειώνεται ή παραμένει σταθερό κάθε χρόνο,στην δεύτερη περίπτωση το οικονομικό όφελος αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

13.Υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί η αυτοπαραγωγή με Net Metering

 Η αυτοπαραγωγή δεν παράγει ενέργεια για πώληση.Άρα δεν υπάρχει κάποιο εισόδημα το οποίο μπορεί αργότερα να φορολογηθεί. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ,ΥΚΩ,χρεώσεις δικτύου, κοκ.)Αλλά αν συμβεί αυτό ,θα γίνει για όλους τους καταναλωτές ,οπότε και πάλι θα είστε ωφελημένος ,αφού λόγω του συστήματος θα πληρώνετε λιγότερα.Εκτός αυτού όμως ,θα κάνετε και πιο γρήγορα απόσβεση το σύστημά σας.Σε κάθε περίπτωση ,τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί σημαντικά στο κόστος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.Είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να σας συμφέρει να διακόψετε τη Σύμβαση Συμψηφισμού και να συμπληρώσετε την εγκατάσταση με ένα σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παρά να συνεχίσετε να πληρώνετε ακόμα τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

 

14.Η κατανάλωση μου είναι πολύ μικρή.Έχει νόημα να βάλω σύστημα αυτοπαραγωγής με Net Metering

Για πολύ μικρές καταναλώσεις ,η αυτοπαραγωγή με Net Metering όπως καθορίζεται από την Πολιτεία ,μπορεί να οδηγεί σε μεγάλο χρόνο απόσβεσης.Αυτό οφείλεται στο κόστος σύνδεσης αλλά και στο γεγονός ότι δεν συμψηφίζονται όλες οι χρεώσεις.Για αυτέ τις περιπτώσεις υπάρχουν άλλες πιο συμφέρουσες επιλογές πάλι με φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες.

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 62, ΚΟΛΩΝΟΣ

210 5151151

info@solarbase.gr

Κατασκευή ιστοσελίδων & φιλοξενία ιστοσελίδων by Icop.gr